Google+ Berlin Event | RedOrchestra.pl

Berlin Event

Ostatnie walki w Berlinie 2012.05.08

9 maja 2012 BartBear_[PL] Red OrchestraRedOrchestra.PlWiadomościWydarzenia

Odbyły się we wtorek 8-mego Maja… przynajmniej jako nasze Fajtnajtowe “rekonstrukcje” upamiętniające datę podpisania kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy (przed Zachodnimi Aliantami). Z racji daty ten fajtnajt wyróżniamy tym oto wpisem “na głównej” a także komentarzem: Panowie i Panie, psy, koty i inne stworzenia ciała może nie daliśmy ale wielu widać wolało zapodać tyły przed czerwoną […]

More

8 MajBerlin Eventkoniec wojny

Powered by WordPress and NatureFox.