Google+ Lekarstwo na ból d…. ;) | RedOrchestra.pl

Lekarstwo na ból d…. ;)

14 września 2014 BartBear_[PL] Iron Front: Liberation '44

Ponieważ zostaliśmy wywołani do tablicy jako mecenas ;> inicjatywy to ląduje to tutaj na „głównej”:

Dla nieznających (jeszcze) tematu ostatni filmik z ostatniej rozgrywki (jednej z wielu z naszego kanału):

Ponieważ niekiedy spięcie na misji jest dosyć znaczne, a w sumie niektórzy przynajmniej grają dla przyjemności i odreagowania spinek w życiu codziennym to po misjach jak są chętni i jeszcze czas gramy takie „rozprężacze”:


Skomentuj wiadomość w temacie na naszym forum!

Powered by WordPress and NatureFox.