Google+ Patch #5 | RedOrchestra.pl

Patch #5

24 września 2011 BartBear_[PL] RO 2: Heroes of StalingradZmiany w grze

Według autorów:

  • Znacząco poprawiono system VOIP

  • Zoptymalizowano mapę Fallen Fighters

  • Naprawiono niektóre problemy w „Singlu” dotyczące spawnów

  • Różnorakie poprawki eliminujące crashe zarówno dla serwerów jak i klientów

  • Optymalizacja wydajności po stronie klienta

  • Naprawiono wskaźnik uderzenia gdy włączona jest opcja „manual bolting”

Bohaterowie StalingraducrasheHeroes of Stalingradhosoptymalizacjapatchpoprawkaredorchestraro2VOIP


Skomentuj wiadomość w temacie na naszym forum!

Powered by WordPress and NatureFox.