Google+ Dofinovka1941 | RedOrchestra.pl

Dofinovka1941

5 maja 2011 Wiadomość z RO.pl Carpathian Crosses

Osoby zainteresowane i grające jeszcze Rumunami albo przeciwko nim w modzie Carpathian Crosses (jeżeli są w ogóle takowe)
informuję, że z rąk towarzyszy z rosyjskiej sceny ROowej powstała ulepszona wersja mapy RO-Dofinovka, na chwilę obecną w wersji beta.
W stosunku do pierwotnej wersji mapy poprawiony został cały teren dla lepszego efektu wizualnego oraz w celu polepszenia rozgrywki.

Autorami mapy są towarzysze Malinovskiy, vonRas oraz ZZ_TOP.

==> Pobierz mapę RO-Dofinovka1941 <==


Powered by WordPress and NatureFox.